Netdel 2021

Væbnermesterskabet 2021 bliver anderledes end normalt, derfor har vi oprettet et par særlige sider, hvor du kan finde den information, du skal bruge. På den følgende side kan du læse mere om netdelen

Væbnermesterskabet er stadig en konkurrence, hvor den patrulje, der har flest point ved enden, modtager vandrefanen eller -øksen samt en håndlavet dolk. Det bliver en anderledes dyst at deltage i, men vi er sikre på, at jeres kreative og idérige hjerner kan løse udfordringerne.


Covid-19

Corona-situationen er naturligvis en stor brik i det samlede puslespil, og vi skal i FDF selvfølgelig overholde myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Derfor er store dele af netdelen også planlagt med henblik på at minimere kontaktflader og mindske møde på kryds og tværs. I sidste ende er det dog jer, patruljeledere, der vurderer, om I lokalt kan afvikle netdelen forsvarligt.

Netdel

Intet Væbnermesterskab uden Netdel og Hotspot. Derfor er der planlagt en række mindre netopgaver.
Netdelen bliver en smule anderledes, end vi kender det og bliver tilpasset, så det er muligt at løse opgaverne med god afsand og hygiejne. Selvom vi skal holde god afstand og tænke os om, skal opgaverne stadig løses uden brug af billedredigering og ved at samle patruljen om en løsning. Man kan sagtens løse opgaver virtuelt og tage screenshots af et virtuelt møde.
Vi har sløjfet temauger og har i stedet indført en række oplevelsesopgaver, der skal løses med et foto eller en video. Oplevelserne kan laves af patruljen i lokalområdet.
Du skal forvente 6-9 netopgaver i løbet af hele perioden fra 1. januar til 13. maj 2021. Alle opgaver er åbne i minimum 2 uger.


Hvis der indføres restriktioner på nationalt plan, der umuliggør løsning af en opgave, vil opgaven blive annulleret og point vil ikke tælle med i den samlede konkurrence.

Hotspots

Hotspots kommer i store træk til at ligne det, I allerede kender. Mange gode timer med mange opgaver, højt tempo, udfordringer, grin og oplevelser i patruljen. De to hotspots er lidt forskellige, men kan løses af patruljen fra kredshuset med god afstand.

  • Hotspot 1 bliver den 13. marts 2021 klokken 13:00-17:00
  • Hotspot 2 bliver den 17. april 2021 klokken 10:00-18:00

Opgavebedømmelser i coronatid

Restriktioner, forsamlingsforbud og krav til afstand og antal personer vi ses med ændrer sig løbende, og det vil vi tage højde for i bedømmelserne af foto- og videoopgaver. Normalt er patruljer tæt samlede på billeder. Det er ikke alle patruljer eller kredse, hvor medlemmerne er i de helt nærmeste bobler, og det kan være forskelligt fra uge til uge. Derfor vil det ikke give en dårligere bedømmelse, at man vælger at holde ekstra afstand på billeder.

Spørgsmål og Svar

Bliver pengene refunderet for netdelen, hvis den ikke kan gennemføres

Netdelen koster 200 kroner pr. patrulje. Såfremt vi må aflyse eller annullere før tid, oprkæves kun det beløb svarende til den mængde oplevelser det har været muligt at deltage i.


Må vi løse opgaverne uden at samles

I må gerne løse opgaverne virtuelt ved at samles i et virtuelt møde. I kan måske mødes til hotspot virtuelt og koordinere jeres svar


Må man bruge billedregideringsprogrammer, nu når vi ikke kan mødes?

Nej. Det er stadig ikke tilladt at redigere billeder. Billeder skal laves samlet af patruljen som en oplevelse, I skaber sammen. En besvarelse må gerne være lavet virtuelt, f.eks. i et virtuelt møde på Zoom/WebEx/GoogleMett e.lign.