Praktisk information

Overnatning og mad

Alle patruljer vil få tildelt et sted at slå deres telt op og lave lejr. Er man flere patruljer afsted fra én kreds vil man selvfølgelig få mulighed for at ligge sammen. Patruljerne skal under hele finalen selv stå for al forplejning, og det er derfor smart at have madlavningsredskaber med, dog er det ikke tilladt at tænde bål på pladsen, men man må gerne bruge gasblus eller trangia. Der vil være indkøbsmuligheder tæt på lejrpladsen.

Pris og rejseudligning

Deltagerprisen på Væbnermesterskabet afhænger af, hvor i landet I bor. Landet er inddelt i et antal zoner med hver sin prisklasse. Herunder kan du se, hvor meget I skal betale pr. person. Beløbet bliver opkrævet via kredsens kasserer. Udover deltagerprisen opkræves 40 kroner pr patrulje til at dække mobilopladning under finalen

Landsdel 1170 kr.
Landsdel 2170 kr.
Landsdel 3185 kr.
Landsdel 4185 kr.
Landsdel 5185 kr.
Landsdel 6 i Jylland220 kr.
Landsdel 6 på Fyn260 kr.
Landsdel 7 på Lolland-Falster    330 kr.
Landsdel 7, Sjælland395 kr.
Landsdel 8, Sjælland395 kr.
Landsdel 8, Bornholm260 kr.

Derudover betales 40 kroner pr. patrulje for mobilopladning. Prisen dækker fri mobilopladning under hele finalen for hele patruljen. Beløbet opkræves hos alle patruljer


Der er ikke fælles rejserefusion på Væbnermesterskabet. Til gengæld er priserne justeret således, at prisen bliver nogenlunde den samme for alle, hvis man lægger transportudgifterne sammen med deltagerbetalingen. Derfor er priserne lavere, jo længere fra København man kommer. Buspriser er nogenlunde de samme som togpriser, når ca. halvdelen af passagererne er over 15 år.

Sjak

Alle medarbejdere på Finalen kaldes sjakmedarbejdere og klarer en masse vidt forskellige opgaver. Den største opgave er bemanding af poster på kapitlerne. Alle patruljer der deltager i VM, skal bidrage med sjak. Jeres kreds skal stille med mindst 1 sjak pr. 2 patruljer, som kredsen deltager med.

Antallet af sjakpersoner I skal finde pr. kreds fordeler sig således

1 patrulje tilmeldt =1 sjakmedarbejder
2 patrulje tilmeldt =1 sjakmedarbejder
3 patrulje tilmeldt =2 sjakmedarbejdere
4 patrulje tilmeldt =2 sjakmedarbejdere
5 patrulje tilmeldt =3 sjakmedarbejdere
6 patrulje tilmeldt =3 sjakmedarbejdere

... og så fremdeles


Hvert sjak skal dække følgende tidsrum:

 • Torsdag 7-18 (Posten har åbent fra 8-17)
 • Torsdag ca. 20-22
 • Fredag 7-18 (Posten har åbent fra 8-17)
 • Lørdag 7-18 (Posten har åbent fra 8-17)
 • Lørdag 20-03

> Mere sjakinfo

Finaleadresse

Kræmmerpladsen v. Malmparken St.

På GPS'en kan du skrive
Kræmmerstien 1
2740 Skovlunde

Det er den tætteste adresse - der vil komme nærmere beskrivelser

Budgetlægning

For at lette opgaven som patruljeleder, har vi lavet et excel-ark, som du kan bruge til at lægge budget i. Det er rart at have styr på pengene, så du ved, hvordan det hele hænger sammen.

> Patruljebudget (excel)

 • Under antal af patruljemedlemmer skriver I antallet på deltagerne i den passende aldersgruppe, og vælger hvilken landsdel I kommer fra.
 • Under Udgifter til transport finder du prisen for transport til Ballerup (husk det skal være en returbillet) ud fra den passende aldersgruppe. I rubrikken skriver du kun hvad én persons retur transport koster. Regnearket ganger nemlig selv dette beløb men det antal deltagere, du har noteret i den første del. Den samlede udgift bliver vist i den nederste del: Udgifter.
 • Under Mad skriver I hvor meget I vil bruge på mad om dagen.
 • Under udgifter ganger regnearket selv madbeløbet med det antal hele lejrdage der er på finalen og med det antal deltagere I har angivet.
 • Rubrikken Antal ikke betalende ledere er lavet således, at hvis kredsen ikke synes en leder eller sjakmedarbejder skal betale for turen, så bliver den samlede pris pr. person højere, da de dækker lederen/sjakmedarbejderens pris. Det kan f.eks. være, at man har lokket kredsen kasserer med som sjakmedarbejder, og som tak fordi hun gider hjælpe, kommer hun gratis med.
 • Under delen
 • udgifter bliver det hele altså samlet, inkl den obligatoriske mobilopladningspris , og vupti - du har et godt overblik over hvor meget Finalen vil koste for netop jer.

OBS! Husk man kan få tilskud fra kommunen til lejre. Reglerne er dog meget forskellige fra kommune til kommune, så spørg din kredsleder hvordan det er for jer, eller ring til jeres kommune.

Våbenloven

Mange deltagere har dolke med på Finalen og med rundt på posterne. Hvis I er i tvivl om reglerne, kan I læse hvad politiet siger om knive i FDF.

> FDF og våbenloven

Mobilopladning

Der betales 40 kroner pr. patrulje for fri mobilopladning under hele finalen. Mobilopladningen har faste åbningstider morgen og aften. Du har derfor ikke adgang til at hente og indlevere hele tiden.

Program

Programmet kan skifte fra år til år, men her er en grovskitse

Onsdag

20.00 Ankomst
23.00 Velkomst

Torsdag

08.00 Posterne åbner
17.00 Posterne lukker
21.00 Fællesprogram

Fredag

08.00 Posterne åbner
17.00 Posterne lukker
Friaften

Lørdag

08.00 Posterne åbner
17.00 Posterne lukker
21.00 Aftenprogram

Søndag

10.00 Gudstjeneste og præmieoverrækkelse
12.00 Tak for denne gang

Regler

Væbnermesterskabet er en stor konkurrence, som mange går op i.
Det er rigtig dejligt, men derfor er der også nogle regler, der skal overholdes for at sikre en fair og sjov konkurrence for alle.
Overordnet set kan man stille reglerne op i to hovedpunkter, som gælder på hele Finalen:

1) Det er ikke tilladt at dele patruljen op. Alle poster, hemmelige poster, ekstra poster og andre opgaver på Finalen skal løses af en samlet patrulje. Det er altså ikke tilladt at dele patruljen op, for at nå mere. Heller ikke selvom det bare er for at hente en information et andet sted, eller for at stille sig i kø til den næste post.

2) Der må kun benyttes offentlig transport og jeres medbragt ben. For ikke at give fordele til nogle, er det ikke tilladt at bruge andet end offentlige transportmidler (bus, tog og metro) til at komme rundt på Finalen. Herudover må I selvfølgelig, løbe, hoppe og gå rundt til det hele, lige så tosset I vil. Der er særlige tilfælde, hvor deltagere grundet handicaps af forskellig art får dispensation for dette efter aftale med udvalget.

Herudover henstiller vi selvfølgelig til, at man overholder generel god fairness.

Det er til enhver tid Væbnermesterskabsudvalget, der afgør, om en patrulje har overholdt reglerne eller ej. Det betyder også, at det er udvalget, der beslutter en eventuel sanktion. Det kan i yderste tilfælde betyde en diskvalifikation.