Praktisk information

Overnatning og mad

Alle patruljer vil få tildelt et sted at slå deres telt op og lave lejr. Er man flere patruljer afsted fra én kreds vil man selvfølgelig få mulighed for at ligge sammen. Patruljerne skal under hele finalen selv stå for al forplejning, og det er derfor smart at have madlavningsredskaber med, dog er det ikke tilladt at tænde bål på pladsen, men man må gerne bruge gasblus eller trangia. Der vil være indkøbsmuligheder tæt på lejrpladsen.

Pris og rejseudligning

Deltagerprisen på Væbnermesterskabet afhænger af, hvor i landet I bor. Landet er inddelt i et antal zoner med hver sin prisklasse. Herunder kan du se, hvor meget I skal betale pr. person. Beløbet bliver opkrævet via kredsens kasserer.

Landsdel 1185 kr.
Landsdel 2185 kr.
Landsdel 3205 kr.
Landsdel 4205 kr.
Landsdel 5205 kr.
Landsdel 6 i Jylland240 kr.
Landsdel 6 på Fyn280 kr.
Landsdel 7 på Lolland-Falster    360 kr.
Landsdel 7, Sjælland430 kr.
Landsdel 8, Sjælland430 kr.
Landsdel 8, Bornholm280 kr.

Derudover betales 50 kroner pr. patrulje for mobilopladning. Prisen dækker fri mobilopladning under hele finalen for hele patruljen. Beløbet opkræves hos alle patruljer


Der er ikke fælles rejserefusion på Væbnermesterskabet. Til gengæld er priserne justeret således, at prisen bliver nogenlunde den samme for alle, hvis man lægger transportudgifterne sammen med deltagerbetalingen. Derfor er priserne lavere, jo længere fra København man kommer. Buspriser er nogenlunde de samme som togpriser, når ca. halvdelen af passagererne er over 15 år.

Postmandskab

Alle patruljer på Finalen skal stille med et antal medarbejdere der klarer en masse vidt forskellige opgaver. Den største opgave er bemanding af poster på kapitlerne. Alle patruljer der deltager i VM, skal bidrage med medarbejdere. Jeres kreds skal stille med mindst 1 medarbejder pr. 2 patruljer, som kredsen deltager med.

Antallet af postmandskab I skal finde pr. kreds fordeler sig således

1 patrulje tilmeldt =1 medarbejder
2 patrulje tilmeldt =1 medarbejder
3 patrulje tilmeldt =2 medarbejder
4 patrulje tilmeldt =2 medarbejder
5 patrulje tilmeldt =3 medarbejder
6 patrulje tilmeldt =3 medarbejder

... og så fremdeles


Hver medarbejder skal dække nedenstående tidsrum. Aftenoplevelser kræver ikke altid lige så mange postmanskaber i hele perioden, som dagsoplevelserne

 • Torsdag 7-18 (Posten har åbent fra 8-17)
 • Torsdag ca. 20-22
 • Fredag 7-18 (Posten har åbent fra 8-17)
 • Lørdag 7-18 (Posten har åbent fra 8-17)
 • Lørdag 20-23

Mere info om Postmandskab

Program

Programmet kan skifte fra år til år, men her er en grovskitse over hvad du som minimum kan forvente at opleve på finalen. Du skal selv indregne transpottid, tid til madlavning og andre praktiske gøremål.

VM Finale Program

Finaleadresse

VM_pladsen ved Kræmmerpladsen

På GPS'en kan du skrive
Kræmmerstien 1
2740 Skovlunde

Det er den tætteste adresse - der vil komme nærmere beskrivelser

Budgetlægning

For at lette opgaven som patruljeleder, har vi lavet et excel-ark, som du kan bruge til at lægge budget i. Det er rart at have styr på pengene, så du ved, hvordan det hele hænger sammen.

> Patruljebudget (excel)

 • Under antal af patruljemedlemmer skriver I antallet på deltagerne i den passende aldersgruppe, og vælger hvilken landsdel I kommer fra.
 • Under Udgifter til transport finder du prisen for transport til Malmparken st. (husk det skal være en returbillet) - husk at find prisen i de rigtige aldersgrupper. I feltet skal du kun skrive hvad én persons retur transport koster. Regnearket ganger nemlig selv dette beløb men det antal deltagere, du har noteret i den første del. Den samlede udgift bliver vist i den nederste del: Udgifter.
 • Under Mad skriver I hvor meget I vil bruge på mad om dagen.
 • Under udgifter ganger regnearket selv madbeløbet med det antal hele lejrdage der er på finalen og med det antal deltagere I har angivet.
 • Felterne Antal ledere og ønsket pris. pr deltagende leder er lavet således, at hvis kredsen ikke synes en leder eller sjakmedarbejder skal betale for turen, så bliver den samlede pris pr. deltager højere, da de dækker lederen/sjakmedarbejderens pris. Det kan f.eks. være, at man har lokket kredsen kasserer med som sjakmedarbejder, og som tak fordi hun gider hjælpe, kommer hun gratis med. Det kan også være at man synes at lederne skal betale deres egen kost. I såfald kan man indskrive den pris som lederne betaler, samt antallet af lederne. Herefter fordeles de resterende udgifter på de deltagende børn
 • Under delen
 • udgifter bliver det hele samlet, inkl den obligatoriske mobilopladningspris , og vupti - du har et godt overblik over hvor meget Finalen vil koste for netop jer.

OBS! Husk man kan få tilskud fra kommunen til lejre. Reglerne er dog meget forskellige fra kommune til kommune, så spørg din kredsleder hvordan det er for jer, eller ring til jeres kommune.

Opladning

Mobilopladningen har faste åbningstider morgen og aften. Du har derfor ikke adgang til at hente og indlevere hele tiden. Det kan derfor være en god ide at medbringe powerbanks som I kan lade op, så I altid kan få strøm på jeres telefoner. Mobilopladningen fungere ved at I får udlveret en kasse med et strømstik i, her kan I tilslutte det antal telefoner/powerbanks som der er indgange - i må ikke selv sætte yderligere forlængerledninger fast i kassen. Der betales 50 kroner pr. patrulje for fri mobilopladning under hele finalen.

Regler

Væbnermesterskabet er en stor konkurrence, som mange går op i.
Det er rigtig dejligt, men derfor er der også nogle regler, der skal overholdes for at sikre en fair og sjov konkurrence for alle.
Overordnet set kan man stille reglerne op i to hovedpunkter, som gælder på hele Finalen:

1) Det er ikke tilladt at dele patruljen op. Alle poster, hemmelige poster, ekstra poster og andre opgaver på Finalen skal løses af en samlet patrulje. Det er altså ikke tilladt at dele patruljen op, for at nå mere. Heller ikke selvom det bare er for at hente en information et andet sted, eller for at stille sig i kø til den næste post. Alt skal altså løses af en samlet patrulje, med mindre andet er tydeligt angivet i en postbeskrivelse

2) Der må kun benyttes offentlig transport og jeres medbragt ben. For ikke at give fordele til nogle, er det ikke tilladt at bruge andet end offentlige transportmidler (bus, tog og metro) til at komme rundt på Finalen. Herudover må I selvfølgelig, løbe, hoppe og gå rundt til det hele, lige så tosset I vil. Der er særlige tilfælde, hvor deltagere grundet handicaps af forskellig art får dispensation for dette efter aftale med udvalget.

3) Postbeskrivelser beskriver hvordan I skal løse en post. I skal følge reglerne og tankerne i postbeskrivelsen, for at kunne få point for en post. Det er til enhver tid postmandskabet og kapitellederen der afgør om reglerne er overholdt og om der kan gives point. I behøver derfor ikke spekulere i, hvordan I kan finde huller i postbeskrivelserne, da det kan resultere i, at I ikke kan få point for Jeres indsats. Herudover henstiller vi selvfølgelig til, at man overholder generel god fairness.

Det er til enhver tid Væbnermesterskabsudvalget, der afgør, om en patrulje har overholdt reglerne eller ej. Det betyder også, at det er udvalget, der beslutter en eventuel sanktion for en given overtrædelse af vores regler. Det kan i yderste tilfælde betyde en diskvalifikation.

Våbenloven

Mange deltagere har dolke med på Finalen og med rundt på posterne. Hvis I er i tvivl om reglerne, kan I læse hvad politiet siger om knive i FDF.

> FDF og våbenloven