Introduktion

Konkurrencen starter allerede i løbet af foråret, hvor patruljen kan besvare opgaver på nettet. Patruljen får et log-in til hjemmesiden og kan løse de opgaver, som bliver lagt ud på siden. Opgaverne åbner og lukker på forskellige tidspunkter, men patruljen kan følge med på siden og se, hvilke opgaver som kommer, og hvilke opgaver som snart lukker. Opgaverne besvares enten med tekst, multiple choice, rækkefølge, et foto eller en videooptagelse. Når opgaven bliver rettet, får patruljen point for besvarelsen. I kan hele tiden se hvilke netopgaver I har besvaret, hvilke I endnu ikke har besvaret og hvor mange point I har fået for de opgaver der er lukket

Væbnermesterskabet er en konkurrence for patruljer.

Det vil sige, at man skal løse alle multimedieopgaver (foto,video, lyd) samlet i patruljen. Tekstopgaver (tekst, multiple choice og rækkefølge) kan man godt dele imellem sig.

Se hvordan FDF Skovlunde oplevede Hotspot 1 - Alfreds Jordomrejse, der skød netdelen 2017 igang

Temamøder

Undervejs i netdelen møder I konceptet Temamøder. Temamøderne har forskelligt indhold og er planlagt med samme form som et FDF-møde. Du kan altså tage hele Temamødet og afvikle det på et møde. Du kan også vælge at dele det op på flere møder - I gør som det passer jer bedst. På Temamøderne er der særligt fokus på oplevelser, som patruljen kan skabe sammen. Der vil være 3 temamøder i årets netdel, som alle strækker sig over en længere periode på 3-4 uger. Et temamøde kan løses på et almindeligt FDF-møde, så du kan selv planlægge hvornår du vil afvikle Temamødet.
Temamøderne kræver lidt forberedelse af dig som leder. Som udgangspunkt skal du regne med maks 1 times forberelse. Det kan være print af papirer, indkøb af materialer eller opsætning af poster.

Foruden Temamøderne vil der være en række lange opgaver. De lange opgaver tager oftest længere tid at løse, og derfor har de åbent længere. I de lange opgaver møder I også Ambitionsopgaverne, som tager udgangspunkt i FDF's ambition

Temamøderne i 2020:
Førstehjælp (2.-23. februar)
Globus (1.-29. marts)
Pirateri (12. april - 3. maj)

*I uge 7 og 8 er der vinterferie, så der vil være de samme opgaver i disse to uger.

Du vil kunne se på opgaven, om den hører til et Temamøde.

Pauser, ferie og forberedelse


Der skal være tid til at holde ferier og lave andre aktiviteter / ting med sin patrujle - også selvom man laver VM.
Når der er pause fra netdelen på VM, vil der ikke åbne eller lukke opgaver i perioden - I behøver derfor ikke være bange for at gå glip af hverken opgaver eller point.

Det betyder:
  • at de samme opgaver er åbne i både uge 7 og 8, så I kan besvare dem i den uge, hvor I ikke har vinterferie.
  • at vi omkring påskeferien, i uge 15 har lagt en påskepause ind. Så kan I tage på kurser uden at skulle holde øje med VM.
  • at der de sidste to uger inden Finalen ikke kommer nogle nye store opgaver, men højst nogle små tema- eller informationsopgaver.

Hotspots

I løbet af foråret er der to dage, hvor der kommer flere opgaver end normalt. Disse dage kalder vi Hotspots. Her løser patruljerne opgaver på samme tid med alle andre patruljer i landet.

Der er i 2020 to Hotspots:

  • Lørdag d. 1. februar kl. 13:00-17:00
  • Lørdag d. 14. marts kl. 10:00 - 18:00

Generelt

På hvert Hotspot vil der komme mange opgaver, som alle sammen passer ind i et bestemt tema, det kunne for eksempel være fødselsdag, stenalder eller måske et mysterie, man skal løse. Normalt vil opgaverne komme på nettet, og I skal derfor sørge for at have minimum én computer med internet til rådighed pr. patrulje, medmindre I fået andet at vide. På et hotspot vil opgaverne typisk være åbne i meget kort tid, men til gengæld er der mange af dem.

Tilmelding og deltagelse

For at deltage på et Hotspot skal patruljen bare være tilmeldt den generelle netdel. Det er altså ikke nødvendigt at tilmelde sig Hotspottet som sådan. Alt den praktiske information vedrørende et Hotspot vil blive sendt på mail til patruljelederen inden Hotspottet starter, og der vil man kunne læse, om man skal have skaffet noget bestemt, for eksempel kostumer der passer til temaet. Det er valgfrit om man har lyst til at deltage på et Hotspot eller ej, men der er mange point at hente, og det er en sjov og samlende oplevelse for patruljen.