Introduktion

Konkurrencen starter allerede i løbet af foråret, hvor patruljen kan besvare opgaver på nettet. Patruljen får et log-in til hjemmesiden, og kan løse de opgaver, som bliver lagt ud på siden. Opgaverne åbner og lukker på forskellige tidspunkter, men patruljen kan følge med på siden og se, hvilke opgaver som kommer og hvilke opgaver, som snart lukker. Opgaverne besvares enten med tekst, multiple choice, rækkefølge, et foto eller en videooptagelse. Når opgaven bliver rettet, får patruljen point for besvarelsen. I kan hele tiden se hvilke opgaver i har besvaret, hvilke i endnu ikke har besvaret og hvor mange point i har fået for de opgaver der er lukket

Væbnermesterskabet er en konkurrence for patruljer.

Det vil sige at man skal løse alle multimedieopgaver (foto,video, lyd) samlet i patruljen. Tekst opgaver (tekst, multiple choice, rækkefølge), kan man godt dele imellem sig.

Se hvordan FDF Skovlunde oplevede Hotspot 1 - Alfreds Jordomrejse, der skød netdelen 2017 igang

Temauger

Undervejs i netdelen 2017 møder I temauger. Temaugerne har forskelligt indhold og når temaugerne kører, er der kun opgaver inden for det givne tema. I temaugerne er der særligt fokus på oplevelser, som patruljen kan skabe sammen.
Temaugerne strækker sig over to uger, og fordeler sig således:
Uge 6 og 7/8*: "De tegnede venner"
Uge 9: Fri uge
Uge 10 og 11: "Emojicodes"
Uge 12: Fri uge
Uge 13 og 14: "Spil med!"
Uge 15 og 16: Fri uger
Uge 17 og 18: "Der er et yndigt land"
Uge 19 og 20: Meget få opgaver og forberedelse til finalen
Uge 21: Finalen 2017

*I uge 7 og 8 er der vinterferie, så der vil være de samme opgaver i disse to uger.

Du vil kunne se på opgaven om den hører til en temauge.

Pauser, ferie og forberedelse


Der skal være tid til at holde ferier og lave andre aktiviteter / ting med sin patrujle - også selvom man laver VM.
Når der er pause fra netdelen på VM vil der ikke åbne eller lukke opgaver i perioden - i behøver derfor ikke være bange for at gå glip af hverken opgaver eller point.

Det betyder:
  • at de samme opgaver er åbne i både uge 7 og 8, så I kan besvare dem i den uge, hvor I ikke har vinterferie.
  • at der i uge 12 er pause med netopgaver fra mandag til fredag.
  • at vi omkring påskeferien, i ugerne 15 og 16 har lagt en påskepause ind. Så kan I tage på kurser uden at skulle holde øje med VM.
  • at der de sidste to uger inden Finalen ikke kommer nogle nye store opgaver, men højst nogle små tema- eller informationsopgaver.

Hotspots

I løbet af foråret er der to dage, hvor der kommer flere opgaver end normalt. Disse dage kalder vi Hotspots. Her løser patruljerne opgaver på samme tid med alle andre patruljer i landet.

Der er i 2018 to hotspots:

  • 3. februar 2018
  • 10. marts 2018

Generelt

I løbet af den tid netdelen varer vil der to gange komme det vi kalder et hotspot. Det er nogle timer eller måske en hel dag hvor der vil komme mange opgaver som alle sammen passer ind i et bestemt tema, det kunne for eksempel være fødselsdag, stenalder eller måske et mysterie man skal løse. Normalt vil opgaverne komme på nettet, og I skal derfor sørge for at have minimum én computer med internet til rådighed pr. patrulje, medmindre I fået andet at vide. På et hotspot vil opgaverne typisk være åbne i meget kort tid, men til gengæld er der mange af dem.

Tilmelding og deltagelse

For at deltage på et hotspot skal patruljen bare være tilmeldt den generelle netdel. Det er altså ikke nødvendigt at tilmelde sig hotspottet som sådan. Alt den praktiske information vedrørende et hotspot vil blive sendt på mail til patruljelederen inden hotspottet starter, og der vil man kunne læse, om man skal have skaffet noget bestemt, for eksempel kostumer der passer til temaet. Det er valgfrit om man har lyst til at deltage på et hotspot eller ej, men der er mange point at hente og det er en sjov og samlende oplevelse for patruljen.