Undervisningsvideoer

Orientering

Læg en retning ind på kortet


Kompassets opbygning


Hvad er koordinater


Kortets opbygning


Udtag retning med kompasset


Krydspejling


Målestoksforhold