Praktisk information 2021

Overnatning og mad

Du skal selv sørge for overnatning og forplejning, og vi etablerer derfor ikke en fælles lejrplads, som vi plejer. Vi forventer ikke, at det er muligt at samle 1.600 mennesker på ét område til overnatning inden finaledagene i maj. Med forsamlingsforbud og restriktioner mod overnatning i foreningslivet er det ikke på nuværende tidspunkt tanken, at der etableres fælles lejrpladser - i stedet opfordres man til at lave lejr i eget kredshus, hytte eller hos nabokredsen. Der vil om aften være behov for at patruljen kan komme på mesterskabet.dk for at deltage i aftenoplevelserne som sendes online og virtuelt via mesterskabet.dk. Vi opfordrer alle kredse til at hjælpe hinanden. Måske har du en hytte, der er ledig, eller måske skal I ikke bruge hele jeres kredshus, og derfor kan en anden patrulje måske få glæde af, at bo lidt tættere på finaleområdet.

Pris

Deltagerprisen på Væbnermesterskabet er i 2021 ens for alle. Herunder kan du se, hvor meget I skal betale pr. person. Beløbet bliver opkrævet via kredsens kasserer.

Landsdel 1250 kr.
Landsdel 2250 kr.
Landsdel 3250 kr.
Landsdel 4250 kr.
Landsdel 5250 kr.
Landsdel 6 i Jylland250 kr.
Landsdel 6 på Fyn250 kr.
Landsdel 7 på Lolland-Falster    250 kr.
Landsdel 7, Sjælland250 kr.
Landsdel 8, Sjælland250 kr.
Landsdel 8, Bornholm150 kr.

Postmandskab

Alle patruljer på Finalen skal stille med et antal medarbejdere der klarer en masse vidt forskellige opgaver. Den største opgave er bemanding af poster på kapitlerne. Alle patruljer der deltager i VM, skal bidrage med medarbejdere. Jeres kreds skal stille med mindst 1 medarbejder pr. 2 patruljer, som kredsen deltager med.

Antallet af postmandskab I skal finde pr. kreds fordeler sig således

1 patrulje tilmeldt =1 medarbejder
2 patrulje tilmeldt =1 medarbejder
3 patrulje tilmeldt =2 medarbejder
4 patrulje tilmeldt =2 medarbejder
5 patrulje tilmeldt =3 medarbejder
6 patrulje tilmeldt =3 medarbejder

... og så fremdeles


Hver medarbejder skal dække følgende tidsrum:

  • Fredag 7-18 (Posten har åbent fra 9-17)
  • Lørdag 7-18 (Posten har åbent fra 9-17)

> Mere sjakinfo

Våbenloven

Mange deltagere har dolke med på Finalen og med rundt på posterne. Hvis I er i tvivl om reglerne, kan I læse hvad politiet siger om knive i FDF.

> FDF og våbenloven

Program

Programmet kan skifte fra år til år, men her er en grovskitse for 2021

Fredag

09.00 Posterne åbner
17.00 Posterne lukker
20.00 - 21:30 Virtuelt aftenprogram

Lørdag

09.00 Posterne åbner
17.00 Posterne lukker
20.00 - ? Virtuelt aftenprogram

Søndag

10.00 Gudstjeneste og præmieoverrækkelse
12.00 Tak for denne gang

Regler

Væbnermesterskabet er en stor konkurrence, som mange går op i.
Det er rigtig dejligt, men derfor er der også nogle regler, der skal overholdes for at sikre en fair og sjov konkurrence for alle.
Overordnet set kan man stille reglerne op i to hovedpunkter, som gælder på hele Finalen:

1) Det er ikke tilladt at dele patruljen op. Alle poster, hemmelige poster, ekstra poster og andre opgaver på Finalen skal løses af en samlet patrulje. Det er altså ikke tilladt at dele patruljen op, for at nå mere. Heller ikke selvom det bare er for at hente en information et andet sted, eller for at stille sig i kø til den næste post. Alt skal altså løses af en samlet patrulje, med mindre andet er tydeligt angivet i en postbeskrivelse

2) Der må kun benyttes offentlig transport og jeres medbragt ben. For ikke at give fordele til nogle, er det ikke tilladt at bruge andet end offentlige transportmidler (bus, tog og metro) til at komme rundt på Finalen. Herudover må I selvfølgelig, løbe, hoppe og gå rundt til det hele, lige så tosset I vil. Der er særlige tilfælde, hvor deltagere grundet handicaps af forskellig art får dispensation for dette efter aftale med udvalget.

3) Postbeskrivelser beskriver hvordan I skal løse en post. I skal følge reglerne og tankerne i postbeskrivelsen, for at kunne få point for en post. Det er til enhver tid postmandskabet og kapitellederen der afgør om reglerne er overholdt og om der kan gives point. I behøver derfor ikke spekulere i, hvordan I kan finde huller i postbeskrivelserne, da det kan resultere i, at I ikke kan få point for Jeres indsats. Herudover henstiller vi selvfølgelig til, at man overholder generel god fairness.

Det er til enhver tid Væbnermesterskabsudvalget, der afgør, om en patrulje har overholdt reglerne eller ej. Det betyder også, at det er udvalget, der beslutter en eventuel sanktion for en given overtrædelse af vores regler. Det kan i yderste tilfælde betyde en diskvalifikation.